Bao chứa thẻ nhôm (T)

Giá gốc là: 40.000 ₫.Giá hiện tại là: 35.000 ₫.