Dây đeo thẻ nylon xanh dương 1.5cm bao Ucard 

26.000 

day deo the nylon xanh duong 1.5cm _bao ucard